godlo

 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci
z Nadpobudliwością Psychoruchową w  Rzeszowie

_________________________________________________________________________________________________________