godlo

 

Czas trwania przerw
____________________________________________________________________________________________________

                               

1.       755 –   800
2.       845 –   855
3.       940 –   950
4.     1035 – 1045
5.     1130 – 1150
6.     1235 – 1250
7.     1335 – 1345
8.     1430 – 1440
9.     1525 – 1535