godlo

 

Jesienne Spotkania Szkolnych Kół Caritas Diecezji Rzeszowskiej
____________________________________________________________________________________________________

 

29 listopada 2017 roku w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. Jana Pawła II w Rzeszowie odbyło się Jesienne Spotkanie Szkolnych Kół Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Hasłem wiodącym tej uroczystości były słowa Ojca Świętego "Nie miłujmy słowem ale czynem". W konferencji wzięli udział: ks. Ryszard Tokarz i pani Czesława Zarych oraz przedstawiciele Szkolnego Koła Caritas przy SP Nr 1 w Mrowli - Katarzyna Bąk, Szymon Ostrowski i Mikołaj Kluz - uczniowie klasy VI.

Celem spotkania było podsumowanie działalności, przybliżenie rodzajów akcji podejmowanych w ramach szkolnych kół, wymiana doświadczeń, wspólna modlitwa oraz integracja przy ciasteczku.


Zapraszamy do galerii...