godlo

 

 Kalendarium roku szkolnego 2019/20 - Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela  Makuszyńskiego

Kalendarium Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrowli w roku szkolnym 2020/2021
____________________________________________________________________________________________________

 Termin

Zadanie

1 września 2020 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego – Ślubowanie klasy 1

10-15 września 2020 r.

Zebrania z rodzicami

17 września 2020 r.

73. rocznica agresji sowieckiej na Polskę

30 września 2020 r.

Klasowe obchody Dnia Chłopaka

14 października 2020 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej-dzień wolny od zajęć

1 listopada 2020 r.

Wszystkich Świętych

10   listopada 2020 r.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w szkole

11 listopada 2020 r.

Dzień wolny od zajęć - Obchody Narodowego Święta Niepodległości

23-26 listopada 2020 r.

Zebrania z rodzicami

4 grudnia 2020 r.

Mikołajki szkolne

22 grudnia 2020 r.

Wigilie klasowe

23 grudnia 2020 r.–31 grudnia 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

1- 22 stycznia 2021 r.

Procedura wystawiania ocen śródrocznych

25 stycznia 2021 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

26 – 29 stycznia 2021 r.

Zebrania z rodzicami

1 - 14 lutego 2020 r.

Ferie zimowe

8 marca 2021 r.

Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet

1 – 6 kwietnia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

19 - 21   kwietnia 2021 r.

Zebrania z rodzicami

3 maja 2021 r.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – obchody szkolne (30 kwietnia 2021 r.)

4 - 6 maja 2021 r.

„Dni Europejskie”

12 maja 2021 r.

Święto szkoły

25 -27 maja 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty

25 -27 maja 2021 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów klas 1 - 7

28 maja - 18 czerwca 2021 r.

Procedury dotyczące wystawiania ocen rocznych

3 czerwca 2021 r.

Boże Ciało

18 czerwca 2021 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

13-17 czerwca 2021 r.

Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych

25 czerwca 2021 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Dni ustawowo wolne od pracy:

  • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2020 r.,
  • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2020 r.,
  • Nowy Rok – 1 stycznia 2021 r.,
  • Trzech Króli – 6 stycznia 2021 r.,
  • Poniedziałek Wielkanocny – 5 kwietnia 2021 r.,
  • Święto Pracy – 1 maja 2021 r.,
  • Święto Konstytucji – 3 maja 2021 r.
  • Boże Ciało – 3 czerwca 2021 r.