godlo

 

Nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w SP Nr 1 w Mrowli 2017/18
____________________________________________________________________________________________________

Wychowawcy

     1.    mgr Agnieszka Wiech i  mgr Jolanta Łukasiewicz - Oddział przedszkolny młodszy,
     2.    mgr Beata Sondej - Oddział przedszkolny starszy,
     3.    mgr Celina Pięta – klasa 1,
     4.    mgr Bożena Kocur – klasa 2,
     5.    mgr Beata Ostrowska – klasa 3,
     6.    mgr Celina Pięta – klasa 4,
     7.    mgr Magdalena Bereziewicz – klasa 5,
     8.    mgr Czesława Zarych – klasa 6,

      9.     mgr Alina Kulczycka - klasa 7.

Nauczyciele

     1.    Wychowanie przedszkolne: mgr Agnieszka Wiech, mgr Beata Sondej, mgr Jolanta Łukasiewicz,
     2.    Religia: ks. mgr Ryszard Tokarz, ks. mgr Ryszard Sowa,
     3.    Kształcenie zintegrowane: mgr Beata Ostrowska, mgr Bożena Kocur, mgr Celina Pięta,
     4.    Język polski, nauczycielka świetlicy i biblioteki: mgr Czesława Zarych,
     5.    Matematyka, informatyka, technika: mgr Magdalena Bereziewicz,
     6.    Język angielski P,0 1-5, W-F klasa 6 i 7,: mgr Alina Kulczycka,
     7.    Przyroda, fizyka: mgr Dorota Szetela,
     8.    Historia i społeczeństwo: mgr Małgorzata Trawka,
     9.    Plastyka, informatyka i technika: mgr Agata Pełczyńska,
   10.    Muzyka i rytmika: mgr Ewa Srokowska,
   11.    Wychowanie do życia w rodzinie: mgr Dariusz Miziołek,

    12.    Geografia, chemia i biologia: mgr Rafał Kochanek,

   13.    Język angielski kl 6 i 7: mgr Joanna Wiśniewska,

    14.   Doradztwo zawodowe: mgr Magdalena Lisowska