godlo

 

Nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w SP Nr 1 w Mrowli 2018/19
____________________________________________________________________________________________________

Wychowawcy

     1.    mgr Agnieszka Wiech i  mgr Jolanta Łukasiewicz - Oddział przedszkolny młodszy,
     2.    mgr Beata Sondej - Oddział przedszkolny starszy,
     3.    mgr Celina Pięta – klasa 2,
     4.    mgr Bożena Kocur – klasa 3,
     5.    mgr Beata Ostrowska – klasa 1,
     6.    mgr Dorota Szetela – klasa 4,
     7.    mgr Rafał Kochanek – klasa 5,
     8.    mgr Magdalena Bereziewicz – klasa 6,

      9.    mgr Czesława Zarych - klasa 7

     9.     mgr Alina Kulczycka - klasa 8.

Nauczyciele

     1.    Wychowanie przedszkolne: mgr Agnieszka Wiech, mgr Beata Sondej, mgr Jolanta Łukasiewicz,
    

     2.    Religia: ks. mgr Ryszard Tokarz, ks. mgr Ryszard Sowa,


     3.    Kształcenie zintegrowane: mgr Beata Ostrowska, mgr Bożena Kocur, mgr Celina Pięta,


     4.    Język polski, biblioteka: mgr Czesława Zarych,


     5.    Matematyka: mgr Magdalena Bereziewicz,


     6.    Język angielski P,0 1-5, W-F klasa 7 i 8,: mgr Alina Kulczycka,


     7.    Przyroda, fizyka, informatyka: mgr Dorota Szetela,


     8.    Historia i społeczeństwo: mgr Małgorzata Trawka,


     9.    Plastyka, informatyka i technika: mgr Agata Pełczyńska,


   10.    Muzyka i rytmika: mgr Ewa Srokowska,


   11.    Wychowanie do życia w rodzinie: mgr Dariusz Miziołek,

    12.    Geografia, chemia i biologia: mgr Rafał Kochanek

   13.    Język angielski kl 6 i 7: mgr Joanna Wiśniewska,

    14.   Doradztwo zawodowe: mgr Magdalena Lisowska,

   15.   Język plski, geografia: mgr Monika Garbaczewska,

   16.   Edkacja dla bezpieczeństwa: mgr Anna Bogaczewicz

   17.   Indywidualne zajęcia rewalidacyjne: Anna Przywara, Joanna Porada