godlo

 

Nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w SP Nr 1 w Mrowli 2019/20
____________________________________________________________________________________________________

Wychowawcy

      1.    mgr Agnieszka Wiech i  mgr Jolanta Łukasiewicz - Oddział przedszkolny młodszy,

       2.     mgr Ewa Srokowska - Oddział średniaków,
     3.    mgr Beata Sondej - Oddział przedszkolny starszy,
    

     4.    mgr Celina Pięta – klasa 3,
     5.    mgr Bożena Kocur – klasa 1,
     6.    mgr Beata Ostrowska – klasa 2,

       7 .    mgr Alina Kulczycka - klasa 4,
     8.    mgr Agata Pęłczyńska – klasa 5,
     9.    mgr Rafał Kochanek – klasa 6,
    10.    mgr Magdalena Bereziewicz – klasa 7,     

     11.    mgr Czesława Zarych - klasa 8.

Nauczyciele

     1.    Wychowanie przedszkolne: mgr Agnieszka Wiech, mgr Beata Sondej, mgr Jolanta Łukasiewicz, Ewa Srokowska

     2.    Religia: ks. mgr Ryszard Tokarz, ks. mgr Ryszard Sowa,
     3.    Kształcenie zintegrowane: mgr Beata Ostrowska, mgr Bożena Kocur, mgr Celina Pięta,
     4.    Język polski, biblioteka: mgr Czesława Zarych,
     5.    Matematyka: mgr Magdalena Bereziewicz,
     6.    Język angielski P,Ś,0 1-6, W-F klasa 8,: mgr Alina Kulczycka,
     7.    Fizyka: mgr Małgorzata Rój,
     8.    Historia i społeczeństwo: mgr Małgorzata Trawka,
     9.    Plastyka, informatyka i technika: mgr Agata Pełczyńska,
   10.    Muzyka: Filip Nowicki,
   11.    Wychowanie do życia w rodzinie: mgr Dariusz Miziołek,

    12.    Geografia, chemia i biologia, przyroda:: mgr Rafał Kochanek

    13.    Język angielski kl 7 i 8: mgr Barbara Tarnowska-Mazan,

    14.   Doradztwo zawodowe: mgr Monika Stobierska,

    15.  Język niemiecki: Bernadeta Nykiel.

   16.   Język plski, geografia: mgr Monika Garbaczewska,

   17.   Edkacja dla bezpieczeństwa: mgr Anna Bogaczewicz

   18.   Indywidualne zajęcia rewalidacyjne: Anna Przywara, Bożena Zwierzyńska-Kret