godlo

 

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 237.2019 Wójta Gminy Świlcza

z dnia 6 grudnia 2019 roku w okresie wakacyjnym placówki pełnią dyżury według poniższego harmonogramu:

Oddziały przedszkolne przy SP Nr 1 w Mrowli,
w czasie wakacji pełnią dyżury od 17 do 31 sierpnia 2020 roku.
Zapisy trwają do 15 czerwca 2020 roku -
karty zapisu do odebrania są w placówce lub w linku Karta zapisu.

Dyżury pozostałych placówek:
1-31 VII - Przedszkole w Bratkowicach,
1-15 VII - Oddziały przedszkolne w Rudnej Wielkiej i Trzcianie,
6-17 VII - SP Nr 2 w Bratkowicach,
1-31 VIII - Przedszkole w Świlczy,
17-31 VIII - SP w Trzcianie,
1-16 VIII - ZS w Dąbrowie.

Szkolna garderoba wzbogacona o komplet tiulowych spódniczek

W tym roku szkolnym zakupiono 15 spódniczek ( białych i różowych), które będą uzupełnieniem szkolnego magazynu kostiumów teatralnych. Spódniczki można wykorzystać do skompletowania stroju aniołka, wróżki lub tancerki.  Koszt zakupu w wysokości 161,25 zł., pokryła Rada Rodziców.