Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mrowli

Mrowla 51, 36-054 Mrowla
tel. 17 855-35-91


Szkolnictwo w Mrowli – historia

W Mrowli szkoła parafialna działała od czasu powstania parafii tj. prawdopodobnie od XV wieku, a na pewno od XVI. W roku pierwszej wizytacji parafii, szkoła już istniała. Świadczył o tym zapis w protokole powizytacyjnym sporządzonym na polecenie biskupa krakowskiego Radziwiłła. Zgodnie z zapisem niedaleko kościoła w Mrowli był dom zajmowany przez rektora szkoły – niejakiego Stanisława z Nockowej.

Nie ma pełnej informacji kiedy powstała pierwsza szkoła świecka w Mrowli. Plebania bowiem, gdzie dotychczas odbywała się nauka, spaliła się i wszystkie akta związane ze szkołą uległy zniszczeniu. Jak wynika z kroniki – powstanie szkoły miało miejsce w czasie, gdy proboszczem był ksiądz Wawrzyniec Kochmański (1810-1820) wielki zwolennik nauki. Pierwszym świeckim nauczycielem około roku 1820 był Piotr Lewicki.

W 1844 roku wybudowano nową szkołę wraz z mieszkaniem dla nauczyciela. Była to pierwsza szkoła świecka w Mrowli – nauczycielem był Jan Mańkiewicz. Piętnastego listopada 1911 roku – jednoklasowa szkoła w Mrowli przekształcona została w dwuklasową. Odtąd etat nauczycielski składać się miał z jednego nauczyciela kierującego i jednego nauczyciela stałego. Od czasów Władysława Fleszara pracowało po dwóch nauczycieli, byli oni nadani do pomocy.

W roku 1908 utworzono jednoklasową szkołę w Lipiu. Nauczycielem został Józef Thor, przeniesiony z Mrowli.

W latach 1909-1910 wybudowano w Mrowli szkołę murowaną o czterech salach lekcyjnych z dobudowanym domem dla kierownika szkoły. W dniu 24 września 1911 roku szkołę poświęcił ksiądz Henryk Siarkowski. Była to druga szkoła w Mrowli.

W związku ze zwiększającą się stale liczbą dzieci a niezmienioną bazą lokalową, powstała myśl o rozbudowie szkoły. Za kadencji pani kierownik Józefy Bielakowej został utworzony Komitet Dobudowy Szkoły, który z czasem przekształcił się w Komitet Budowy Szkoły. Nowa szkoła została oddana do użytku 6 grudnia 1970 roku.


Nadanie imienia szkole

24 stycznia 1985 roku odbyła się wielka uroczystość. Szkoła otrzymała imię wielkiej poetki - Marii Konopnickiej.

Punktualnie o godzinie 1230 rozpoczęła się uroczystość odśpiewaniem hymnu państwowego. Po hymnie głos zabrał przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego mgr Władysław Wilga, który przywitał serdecznie wszystkich zebranych gości. Następnie w kilku zdaniach, dyrektor szkoły mgr Stanisław Długosz przedstawił historię szkoły. Akt nadania szkole imienia Marii Konopnickiej wręczył dyrektorowi Wicekurator Oświaty i Wychowania płk J. Stopyra. Po wręczeniu aktu nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy z imieniem szkoły.

W odsłonięciu tablicy uczestniczyli uczniowie:

    Anita Styka,
    Izabela Styka,
    Mariusz Długosz,
    Renata Wywióra,
    Renata Kloc,
    Zbigniew Bednarz.

Po odsłonięciu tablicy przemawiali zaproszeni goście. Po części oficjalnej uczniowie przedstawili program artystyczny przygotowany przez mgr Aleksandrę Długosz i mgr Martę Gorczycę.


W latach 2002 - 2009 szkoła została poddana generalnemu remontowi:

  • Odwodniono i docieplono fundamenty,
  • Wyremontowano sanitariaty i łazienki szkolne,
  • Wykonano podjazd dla niepełnosprawnych,
  • Rozbudowano budynek, który wzbogacił się o nową salę gimnastyczną, salę przedszkolną, łazienki z prysznicami oraz w windę dla osób niepełnosprawnych,
  • Zmieniono dach z płaskiego na wielopołaciowy,
  • Następnie wyremontowano korytarze i klasopracownie w starej części budynku (położono płytki na korytarzach i wykładziny PCV w klasach),
  • Wyposażono placówkę w wiele nowoczesnych pomocy dydaktycznych (między innymi w tablicę interaktywną),

Szkoła wzbogaciła się w nowoczesną pracownię komputerową z szerokopasmowym dostępem do Internetu, oraz  Centrum Informacji Multimedialnej. Zakup ten współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Strukturalnego.

Pięknie zagospodarowano teren wokół szkoły i wykonano plac zabaw dla dzieci młodszych.

W strukturze szkoły, od 2008 roku istnieje dziesięciogodzinny oddział przedszkolny, z którego korzystają dzieci 3-4 letnie z Mrowli oraz z innych miejscowości z Gminy Świlcza.


Rota - Hymn Szkoły Podtawowej Nr 1 w Mrowli

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,
Nie damy pogrześć mowy!
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep piastowy,
Nie damy by nas zniemczył wróg...

Tak nam dopomóż Bóg!

Do krwi ostatniej kropli z żył
Bronić będziemy Ducha,
Aż się rozpadnie w proch i pył
Krzyżacka zawierucha.
Twierdzą nam będzie każdy próg...

Tak nam dopomóż Bóg!

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz,
Ni dzieci nam germanił.
Orężny wstanie hufiec nas,
Duch będzie nam hetmanił,
Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg...

Tak nam dopomóż Bóg!

Nie damy miana Polski zgnieść,
Nie pójdziem żywo w trumnę,
Na Polski imię, na jej cześć
Podnosim czoła dumne:
Odzyska ziemię dziadów wnuk,

Tak nam dopomóż Bóg!

Maria Konopnicka