godlo

 

Plan wycieczek szkolnych - 2019/2020
____________________________________________________________________________________________________

 

Lp.

Klasa

Kierownik wycieczki

Miejsce, cel wycieczki

Termin wycieczki

1.

4 - 8

 Janusz Ostrowski

 Mazury - Pisz

1 -5 czerwca 2020

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

5.