godlo

 

                                                       

D

N

I

Przedszkole gr.

Młod.

Przedszk. gr. starsza

Lp

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII

Poniedziałek

j.ang.

(9.40-10.40)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

j. ang.

Ed

Ed

Ed.

-

Ed

Ed

Ed

Inf-22

Ed

-

Ed

Ed

Ed

j.ang.

-

-

j.ang.- 22

hist. -23

j.pol.-21

mat.-23

rel-21

-

biol.-20

mat.-23

j.pol.-21

hist.-24

rel.-1

j.ang-24

w-f-9

-

j.ang-24

j.pol.-21

mat.-22

rel.-1

hist.-21

g.wy.-23

w-f.-9

w-f-dz-9

j.pol.-21

geog.-20

j.ang.-24

mat.-23

chem.-20

hist.-22

biol.-20

w-f-ch.-9

w-f-dz-9

mat.-23

j.ang.-24

biol.-20

chem.-20

g.wy.-24

geog.-20

hist.-21

w-f-ch-9

   

Wtorek

Rel.

(8.30-8.45)

Rel.

(8.00-8.30)

j.ang.

(12.10-13.10)

1

2

3

4

5

6

7

8

-

Ed

Ed

Ed

Inf-22

-

Ed

Ed

Ed

j.ang

-

j.ang

Ed

Ed

rel

-

przyr.-20

j.ang.-24

j.pol.-21

mat.-23

w-f-9

g.wy.-20

-

j.pol.-21

hist.-22

j.ang.-24

j.pol.-21

mat.-23

rel.-24

-

j.ang.-24

przyr.-20

plast.-1

tech.-1

hist.-21

j.pol.-21

fiz.-20

plast.-1

j.pol.-21

j.ang.-23

hist.-24

fiz.-20

mat.-23

w-f-dz.-9

j.ang.-24

j.pol.-23

mat.-23

inf.-22

fiz.-20

rel.-24

wos.-22

w-f-dz-9

Środa

g.kor-5l

8.30-9.00

g.kor-6l

9.00-9.30

1

2

3

4

5

6

7

8

-

j.ang.

rel.

Ed

Ed

Ed

-

Rel

j.ang

Ed

Ed

Ed

-

Ed

Ed

Inf.-22

Ed

Ed

-

przyr.-22

j.pol.-21

j.ang.-24

w-f-9

mat.-23

-

j.pol.-21

geog.-22

w-f-9

g.wy.-24

j.ang.-24

w-f-9

Inf-22

mat.-23

przyr.-24

w-f-9

mat.-23

j.pol.-21

w-f-9

w-f-9

biol.-20

mat..-23

chem.-20

j.pol.-21

fiz(z)-22

fiz.-20

g.wy-21

w-f-ch-9

j.pol.-24

chem.-20

mat.-23

fiz.-20

geo.-20

hist.-24

wos.-24

Czwartek

Rytm

(8.00-8.30)

Rytm.

(13.40-14.10)

Rel.

(8.00-8.30)

Rytm.

(8.30-9.30)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

Ed

Ed

Ed

Ed

Ed

-

Ed

Ed

Ed

Ed

Ed

-

Red.

Ed

Ed

Ed

Ed

-

plast.-20

inf.-22

rel.-1

tech.-20

muz.-20

j.pol.-21

-

j.pol.-21

mat.-23

plast.-21

muz.-21

inf.-22

tech.-22

-

mat.-23

j.pol.-21

przyr.-20

rel.-1

j.pol.-21

muz.-20

j.ang.-24

j.niem.-24

inf.-22

rel.-1

muz.-24

mat.-23

rel.-23

j.ang.-24

w-f-ch-9

w-f-ch-9

j.pol.-21

j.niem.-24

fiz(z).-20

mat.-23

e.d.b.-24

j.ang.-24

rel.-23

w-f-ch-9

w-f-ch-9

Piątek

Rel.

(9.50-10.05)

g.kor.-3l

(11.40-12.10)

g.kor.4l

(12.10-12.40)

1

2

3

4

5

6

7

8

-

Rel

Ed

Ed

Ed

-

Ed

Rel

Ed

Ed

-

Ed

Ed

Ed

Ed

Ed

-

j.pol-21

wdż-20

w-f-9

w-f -21

mat.-23

-

mat.-21

w-f-9

wdż-20

-

-

w-f-9

j.pol.-21

mat.23

j.niem.-24

wdż-20

j.pol.-21

mat.-23

j.pol-21

w-f-dz-9

w-f-dz-9

Wdż-20

j.niem-24

mat.-23

j.pol.24

j.pol.-24

w-f-dz.-9

w-f-dz-9