godlo

 

 Nowy skład Rady Rodziców na rok szkolny 2020/21 zostanie wybrany na pierwszym spotkaniu, które odbędzie się 12 października 2020 roku.


Rada Rodziców w roku 2019/20

 

Przewodniczący:  Pan Adam Biały,

Sekretarz: Pani Agnieszka Woźniak,

Skarbnik: Pani Renata Bieniek.


Rada Rodziców na pierwszym spotkaniu w roku szkolnym 2019/20 ustaliła, że w bieżącym roku będzie zbierana składka na fundusz RR. Środki te będą przeznaczane na dofinansowanie: Wigilii Szkolnej, Dnia Babci i Dziadka, Zabawy Karnawałowej oraz poczęstunku z okazji Dnia Dziecka. Istnieje także możliwość dofinansowania wycieczek szkolnych dla naszych dzieci.

Składka na fundusz Rady Rodziców wynosi: 30 złotych na pierwsze dziecko, 20 złotych na drugie dziecko i 10 złotych na trzecie.

  


Rada Rodziców SP nr 1 w Mrowli.
Sprawozdanie z działalności w roku szkolnym 2015/16.

1.    Stan konta Funduszu Rady Rodziców na dzień 1.09.2015r. wynosił 2241,48 zł.

2.    W ciągu roku dofinansowano następujące cele:

     a) zakup papierowych rożków obfitości  z okazji pasowania na ucznia dla pierwszoklasistów,
b) 
zakup kompletu spódniczek do szkolnej garderoby,
c) 
darowizna na rzecz programu „Książki naszych marzeń”, którego celem jest wzbogacenie zasobów szkolnej biblioteki,
d) 
zakup kawy, herbaty, cukru dla gości w  Dniu Święta Babci i Dziadka,
e) 
zakup nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego 2015/16,
f)  
zakup poczęstunku dla dzieci w dniu Święta Szkoły,
g) 
organizację Pikniku Rodzinnego z okazji dnia Mamy i Taty.

3. Po ww. wydatkach stan konta wynosił 52,90 zł.

4. Przychody uzyskane z Pikniku Rodzinnego wyniosły 4365,35.  
    Przy okazji jeszcze raz pragniemy podziękować wszystkim sponsorom,   
    rodzicom i osobom zaangażowanym w organizację i przebieg tego wydarzenia.

dziekujemy

5. Podsumowując, stan konta RR w dniu 23.06.2016r. wynosi 4418,25 zł.

6. W bieżącym roku szkolnym planowane są również:

            a) dofinansowanie zakupu kiełbasek na ognisko klasy VI,
            b) dofinansowanie zakupu zeszytów ćwiczeń dla klasy IV i V.

Przewodnicząca RR. Matylda Wróbel


Szkolna garderoba wzbogacona o komplet tiulowych spódniczek

W tym roku szkolnym zakupiono 15 spódniczek ( białych i różowych), które będą uzupełnieniem szkolnego magazynu kostiumów teatralnych. Spódniczki można wykorzystać do skompletowania stroju aniołka, wróżki lub tancerki.  Koszt zakupu w wysokości 161,25 zł., pokryła Rada Rodziców.

    


Dzień Dziecka

Rada Rodziców pokryła koszty wyjazdu dzieci do Bud Głogowskich w dniu 1 czerwca 2015r.,  zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka.

Koszt całkowity imprezy wyniósł 903,10 zł :

Kiełbaski- 185,5 zł

Pieczywo- 33,6 zł

Przejazd autokarem: 684 zł

------------------------------------------------------------------

Dofinansowanie Wójta Gminy Świlcza – 350 zł

Wkład Rady Rodziców: 553,10 zł

__________________________________________________________________________________________

Zakończenie roku szkolnego.

Rada Rodziców ufundowała nagrody dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie w roku szkolnym 2014/15.

Kwota wydana na zakup książek wyniosła 552,70 zł (koszty przelewu - 2,90 zł).

Dodatkowo Rada Rodziców podjęła decyzję, by wszyscy uczniowie w klasach I-III otrzymali nagrody książkowe. Koszt zakupu książek wyniósł 46,80 zł.

Stan konta RR w dniu 26.06.15r.:  2241,48 zł

Przewodnicząca RR. M. Wróbel

__________________________________________________________________________________________

W dniu 31 maja 2015 r obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Mamy i Taty, połączony z Piknikiem Rodzinnym zorganizowanym przez Radę Rodziców i nauczycieli. Rodzice przygotowali wspaniałe cista domowego wypieku, kiełbaski z grilla, lody, napoje, kawę i herbatę. Dzięki dużemu zaangażowaniu rodziców i nauczycieli, udało się nam bardzo mile spędzić niedzielne popołudnie i świętować we wspólnym gronie. Nic nie służy lepiej integracji społeczności szkolnej i rodziców niż udana zabawa.

 

Sprawozdanie finansowe z Pikniku Rodzinnego

 

Przychody z tytułu:

   • sprzedaży ciast: 1206 zł,
   • grilla: 354 zł,
   • sprzedaży lodów i napojów: 511,50 zł,
   • sprzedaży cegiełek: 1980 zł,

SUMA: 4051,50 zł

Wydatki: 654,52 zł (pokrycie kosztów grilla, zakup napojów, kawy, herbaty, cukru),

Łącznie uzyskaliśmy kwotę:  3396,98 zł

Pieniądze te stanowić będą Fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/16.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację i przygotowanie Pikniku Rodzinnego.

Przewodnicząca RR Matylda Wróbel