Drukuj

REGULAMIN  STOŁÓWKI w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mrowli

  1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię Przedszkola Publicznego w Bratkowicach dla uczniów, nauczycieli i pracowników  Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrowli
  2. Obiady wydawane są dla:

a)      uczniów wnoszących opłaty indywidualne,

b)      dla dzieci, których dożywianie dofinansowuje GOPS,

c)      dla pracowników szkoły, którzy opłacili posiłek.

  1. Ustala się wysokość dziennej opłaty za korzystanie z posiłków :

      -           w oddziałach przedszkolnych 3,60 zł za  śniadanie i obiad dwudaniowy (koszt tzw. „wsadu do kotła”)

      -           dla uczniów szkoły podstawowej w kwocie 3,60 zł za obiad dwudaniowy, (koszt tzw. „wsadu do kotła”)

      -           dla pracowników zatrudnionych w szkole 7,50 zł za obiad dwudaniowy (koszt tzw. „wsadu do kotła” oraz koszt przygotowania obiadu).

4.   Nie ma możliwości wykupu oddzielnie I lub II dania.

5.  Opłaty, za korzystanie z posiłków wnosi się w okresach miesięcznych, z dołu do 10 - go  dnia miesiąca, po okresie w którym następowało żywienie.

6.   W przypadku planowanej nieobecności w szkole lub rezygnacji należy zgłosić ten fakt  
1 dzień roboczy wcześniej w sekretariacie szkoły,  telefonicznie numer telefonu: 17 8553591, lub na adres szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., najpóźniej do godziny 1200.

7.   Istnieje możliwość sporadycznego wykupu obiadu przez nauczycieli lub pracowników szkoły po wcześniejszym dwudniowym zgłoszeniu w sekretariacie osobiście lub telefonicznie na nr  17 8553591

8.      Posiłki wydawane są:

      -           w stołówce.   

9.      Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek, nauczyciele dyżurujący oraz opiekunowie klas młodszych.

10.  Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu.

11.  Z obiadów korzysta tylko osoba, która ma opłacone posiłki.

12.  Podczas spożywania obiadu nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po sali lub  prezentować  innych niestosownych zachowań.          

13.  Obiady spożywane są na miejscu.

14.  Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.

15.  W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień sporządzony przez intendenta.

16.  Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek .

17. Ze względów higienicznych zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków w tym również rodzicom dzieci.

Zatwierdzono dnia, 17. 11. 2016 roku