godlo

 

 
Rekrutacja do I klasy SP Nr I w Mrowli
oraz
do oddziałów przedszkolnych przy SP Nr 1 w Mrowli 
 na
rok szkolny 2019/20

 

Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziałów  przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mrowli nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka.
Informacje o przyjęciu lub o nie przyjęciu zostanie podana 8 kwietnia 2019 r.
Prosimy o pobranie deklaracji woli z sekretariatu lub ze strony internetowej i złożenie jej w nieprzekraczalnym terminie do 5 kwietnia 2019 do godz. 15.00

 

Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świlcza dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia – pobierz..
 
Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Świlcza, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia – pobierz..
 
Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Mrowli – pobierz..
 
Wniosek o przyjęcie dziecka do I Klasy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrowli – pobierz..
 
Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrowli na rok szkolny 2019/20 pobierz..