godlo

 

Ubezpieczenie NNW uczniów

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych – ubezpieczenie szkolne III 184 - pobierz...

Załącznik nr 1 Tabela środków specjalnych do OWU Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych – Ubezpieczenie Szkolne 184 zatwierdzony przez Zarząd Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Uchwałą nr 8/04/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r. i mającego zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 18.04.2016 r. - pobierz...

Tabela oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu - pobierz...

Aneks nr 1 do tabeli oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu zatwierdzonej przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Uchwałą Nr 105/2015 z dnia 14 lipca 2015 roku - pobierz...

Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych - pobierz...