godlo

 

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń

 

Prowadzone w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mrowli w roku szkolnym 2020/2021

 

1. Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze w klasach 4-7,

2. Zajęcia korekcyjno kompensacyjne w klasach 4-7,

3. Kółko matematyczne,

4. Kółko języka angielskiego,

5. Kółko fizyczne,

6. Zajęcia pływackie na basenie w Głogowie Małopolskim - będą wznowione w sprzyjającym czasie,

7. Logopedia,

6. Zajęcia korekcyjno kompensacyjne z logopedią,

8. Gimnastyka korekcyjna,

9. Indywidualne zajęcia dla uczniów mających trudności z matematyki, j. angielskiego, informatyki i przyrody,

10. Indywidualne zajęcia dla uczniów zdolnych z matematyki, j. angielskiego, informatyki i przyrody,

11. Zajęcia taneczne,

12. Zajęcia z siatkówki,

13. SKS.

14. Akrobatyka

15. Indywidualne zajęcia rewalidacyjne.