Drukuj

  

Zarządzenie Nr 012.2020 Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas I szkół podstawowych oraz klas I, IV, VII sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świlcza


Zarządzenie Nr 237.2019 Wójta Gminy Świlcza z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zasad funkcjonowania przedszkoli publicznych na terenie Gminy Świlcza w okresie w okresie ferii letnich w roku szkolnym 2019/2020


 Projekt pn. "Podniesienie efektywności i dostępności e-usług
w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza”
volley kids   insta.ling

 

 

Rota Marii Konopnickiej jest hymnem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrowli