Dzieci z balonem i pieskiem

Listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrowli - do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego, wywieszone są w budynku szkoły oraz na drzwiach wejściowych. Proszę się zapoznać i w terminie z zarządzenia pana wójta, dostarczyć do sekretariatu potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do placówki. Potwierdzenie woli znajduje się w zakładce REKRUTACJA.

Informuję, że zakwalifikowanie, nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.

Janusz Ostrowski
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrowli