Transparent he World od English

Dziękuję Pani Barbarze Tarnowskiej-Mazan za przygotowania uczniów klasy szóstej i siódmej do konkursu "The World od English" w SP Trzcianie. Uczniów, którzy uczestniczyli w tym konkursie zapraszam po odbiór nagród do sekretariatu szkoły. Dziękuję także Pani Barbarze za przygotowanie inscenizacji z klasą szóstą z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, nagranie jej i przesłanie nagrania do zaprzyjaźnionej szkoły w Birmingham w ramach działań w programie Szkoła 6.0. Gratuluję także Pani Barbarze oraz Kamilowi Budzie zakwalifikowania się do etapu rejonowego kuratoryjnego konkursu z języka angielskiego.

Pani Monice Garbaczewskiej oraz Pani Celinie Pięcie, dziękuję za przygotowanie uczniów do XV edycji Wojewódzkiego Konkursu Papieskiego "Z Wadowic do Świętości"

Uczennice klasy piątej:

  • Milena Drzał zajęła pierwsze miejsce - konkurs wiedzy,
  • Aleksandra Rut zajęła trzecie miejsce - konkurs wiedzy,
  • Igor Jemioła zdobył wyróżnienie - konkurs plastyczny.

Proszę zgłosić się do sekretariatu po odbiór nagród.

Dziękuję Paniom z grup przedszkolnych Jolancie Łukasiewicz, Ewie Srokowskiej, Agnieszce Wiech i Justynie Kotyli oraz woźnej oddziałowej Ewie Lachtarze za przygotowanie dzieci do Uroczystości Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Inscenizacja oraz wspólne odśpiewanie Hymnu Państwowego odbyło się 11 listopada na górnym korytarzu szkoły.

Dziękuję także wyróżnionym uczniom i nauczycielom za udział w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym w Rudnej Wielkiej.

Gratuluję nagrodzonym i nauczycielom oraz rodzicom za przygotowanie uczniów i dzieci do wszystkich imprez i uroczystości