Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2021/2022
 

 Termin

Zadanie

1 września 2021 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego – Ślubowanie klasy 1

10-15 września 2021 r.

Zebrania z rodzicami

17 września 2021 r.

73. rocznica agresji sowieckiej na Polskę

30 września 2020 r.

Klasowe obchody Dnia Chłopaka

14 października 2021 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej-dzień wolny od zajęć dydaktycznych

21 października 2021 r.

Pasowanie pierwszoklasistów

1 listopada 2021 r.

Wszystkich Świętych

10   listopada 2021 r.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w szkole

11 i 12 listopada 2021 r.

Dzień wolny od zajęć - Obchody Narodowego Święta Niepodległości. Piątek wolny od zajęć dydaktycznych.

23-26 listopada 2021 r.

Zebrania z rodzicami

6 grudnia 2021 r.

Mikołajki szkolne

22 grudnia 2021 r.

Wigilie klasowe

23 grudnia 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

7 stycznia 2022 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

10. 01- 7. 02. 2022 r.

Procedura wystawiania ocen śródrocznych

8 lutego 2021 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

9 – 11 lutego 2022 r.

Zebrania z rodzicami

14 - 27 lutego 2022 r.

Ferie zimowe

8 marca 2022 r.

Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet

14 – 19 kwietnia 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

28  30   kwietnia 2022 r.

Zebrania z rodzicami

3 maja 2022 r.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – obchody szkolne (30 kwietnia 2021 r.)

4 - 6 maja 2022 r.

„Dni Europejskie”

12 maja 2022 r.

Święto szkoły

24 -26 maja 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty

25 -26 maja 2022 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów klas 1 - 7

24 maja - 17 czerwca 2022 r.

Procedury dotyczące wystawiania ocen rocznych

16 czerwca 2022 r.

Boże Ciało

17 czerwca 2022 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

13-16 czerwca 2021 r.

Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych

24 czerwca 2021 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego


Dni ustawowo wolne od pracy:

  • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2021 r.,
  • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2021 r.,
  • Nowy Rok – 1 stycznia - sobota 2022 r.,
  • Trzech Króli – 6 stycznia 2022 r.,
  • Poniedziałek Wielkanocny – 18 kwietnia 2022 r.,
  • Święto Pracy – 1 maja (niedziela) 2022 r.,
  • Święto Konstytucji – 3 maja 2022 r.
  • Boże Ciało – 16 czerwca 2022 r.