godlo

 

OD 26 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU DECYZJĄ WÓJTA GMINY ŚWILCZA, ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYPOŻYCZENIA LAPTOPA W CELU NAUKI ZDALNEJ DLA UCZNIÓW KLAS 4 - 8. WNIOSKI O UŻYCZENIE SKŁADAĆ PROSZĘ WYŁĄCZNIE DROGĄ TELEFONICZNĄ DO DYREKTORA SZKOŁY

NUMER TELEFONU: 503407723

 


 Regulamin kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej Nr 1
w Mrowli im. Marii Konopnickiej


 
PROCEDURA SZKOLNA W CELU PRZECIWDZIAŁANIA
COVID-19 - LINK

 Wynajmy rok szkolny 2020-2021

Informujemy, że od 15 września 2020 roku powracamy do możliwości wynajmu sal w SP Nr 1 w Mrowli


Adres internetowy e-dziennika

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminaswilcza/

Osoby, które nie używały jeszcze e-dziennika, muszą się do niego zarejestrować wpisując adres swojej poczty elektronicznej - ten który został podany przy zapisie dziecka do przedszkola lub szkoły. System sam poprowadzi państwa w tej rejestracji. W razie problemów proszę o kontakt telefoniczny ze szkołą.

Plan lekcji umieszczony został na e-dzienniku.


Informacja dla rodziców klasy pierwszej

Uczniowie klasy pierwszej, 1 września zostaną pasowani na uczniów szkoły. Na tę uroczystość zaproszeni są rodzice pierwszoklasistów. Pasowanie odbędzie się w sali gimnastycznej o godzinie 10.00. Prosimy aby rodzice weszli do sali w maseczkach, po wcześniejszym zdezynfekowaniu rąk. Po pasowaniu Pani wychowawczyni przeprowadzi krótkie zebranie informacyjne.

 

Medal Pasowanie na Ucznia | MED-01


Inauguracja Nowego Roku Szkolnego 2020-2021 (nowe zalecenia-regulamin) 

 1. Zebranie z rodzicami dzieci przedszkolnych, które rozpoczynają wychowanie i edukację w naszej placówce, odbędzie się 27 sierpnia o godzinie 16.30. Dotyczy to grupy przedszkolnej najmłodszej oraz rodziców dzieci, które będą w starszych grupach ale są po raz pierwszy w naszej placówce.
 2. Świetlica w szkole czynna będzie od godziny 7.00 do 8.00. Po lekcjach od 11.30 do 16.00. Karty zapisu do świetlicy porannej oraz do świetlicy popołudniowej są różne - do poprania udostępnione będą w przedsionku szkoły. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie a później wypełnić karty,
 3. Msza święta inaugurująca rok szkolny odbędzie się 1 września o 9.00. Następnie uczniowie przyjdą do szkoły,  spotkają  się z wychowawcami w swoich klasach. Wychowawcy przekażą informacje dotyczące funkcjonowania edukacji w warunkach COVID-19.
 4. W pierwszym i drugim dniu nowego roku szkolnego, przekazane zostaną uczniom  podręczniki i ćwiczenia.
 5. Rodzice uczniów klas 1-8, nie będą wchodzić do budynku szkoły. Odprowadzają dzieci do wejścia - do szatni przechodzą pod opieką nauczyciela dyżurującego, który na dzieci będzie czekać od 7.45 - dotyczy to uczniów, którzy nie będą uczęszczać do porannej świetlicy.
 6. Najmłodsze dzieci przedszkolne, będą miały możliwość wejścia do szatni z jednym z rodziców. Z szatni do sali będą odprowadzane przez Panią woźną oddziałową; przy odbijaniu kart wejścia i wyjścia pomagać dzieciom będzie woźna,
 7. Dzieci zapisane do klasy zerowej, do budynku szkoły będą wchodzić starym wejściem. Po przebraniu się, pod opieką woźnej pójdą odbić kartę wejścia,
 8. Szatnie dla uczniów będą zorganizowane w następujący sposób: klasy 1-4 boksy w starym miejscu, klasy 5,6,7 i 8 pomieszczenie przy sali gimnastycznej (dawna świetlica),
 9. Świetlica dla uczniów zorganizowana będzie w wyremontowanym pomieszczeniu przy jadalni,
 10. Proszę wszystkich uczniów wyposażyć w maseczki na nos i usta. W czasie przerw będą zobowiązani do ich używania,
 11. Zajęcia W-F prowadzone będą, w sprzyjających warunkach atmosferycznych na świeżym powietrzu,
 12. Uczniowie mogą używać tylko własnych przyborów, nie będzie możliwości pożyczania,
 13. Zapisy na posiłki dokonywać proszę telefonicznie - dotyczy uczniów klas 1-8,
 14. Dzieci przedszkolne (grupa najmłodsza i średnia) posiłki na 1 września będą miały zamówione. Pozostałe dzieci z grupy najstarszej będą miały zamówione po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
 15. Do szkoły przychodzą tylko dzieci i uczniowie zdrowi. Uczniowie, którzy będą mieć oznaki choroby, nie będą wpuszczani do szkoły,
 16. Uczniowie, którzy będą mieć oznaki infekcji (katar, kaszel itp. zaobserwowane w trakcie dnia) będą odizolowani od innych, a następnie powiadamiany będzie rodzic w celu odebrania z placówki,
 17. Uczniowie na terenie szkoły będą  mogli mieć mierzoną temperaturę ciała termometrem bezdotykowym,
 18. Uczniowie oraz inne osoby wchodzące do szkoły, muszą mieć nałożone maseczki na usta i nos. Nosić je będą w częściach wspólnych (korytarze, toalety, łazienki, szatnie itp.), zdjąć można je dopiero w salach lekcyjnych,
 19. Uczniowie jak i inne osoby wchodzące do budynku szkoły zobowiązane są do dezynfekcji rąk. Urządzenie znajduje się po lewej stronie za pierwszymi drzwiami szkoły. Dzieci przedszkolne oraz zerówkowe z tego obowiązku są zwolnieni, muszą tylko często myć ręce wodą z mydłem,
 20. Budynek szkolny będzie zamykany, zainstalowany jest dzwonek po prawej stronie wejścia. Rodzice przychodzący po dzieci będą go używać i czekać na woźną, która poinformuje dziecko lub ucznia o przyjściu opiekuna.

Ze względów bezpieczeństwa sanitarnego oraz czasu prowadzenia dezynfekcji, plac zabaw czynny jest dla mieszkańców w dni powszednie w godzinach pracy szkoły (od 8.00 do 14.00).
Za utrudnienia przepraszamy!


Informacja dla rodziców - Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu...

Informacja dla rodziców - Możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy psychologicznej... 

Zarządzenie Nr 012.2020 Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas I szkół podstawowych oraz klas I, IV, VII sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świlcza


Zarządzenie Nr 237.2019 Wójta Gminy Świlcza z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zasad funkcjonowania przedszkoli publicznych na terenie Gminy Świlcza w okresie w okresie ferii letnich w roku szkolnym 2019/2020


Informuję o możliwości złożenia potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do placówki za pomocą portalu e- usługi (http://euslugi.swilcza.com.pl/e-uslugi) lub podpisanego dokumentu i przesłanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 Projekt pn. "Podniesienie efektywności i dostępności e-usług
w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza”
volley kids   insta.ling

 

 

Rota Marii Konopnickiej jest hymnem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrowli