Logo Projekt Szkoła 6.0Jest to projekt współpracy partnerskiej szkół polonijnych i polskich.

W bieżącym roku szkolnym rozpoczynamy udział w projekcie „Szkoła 6.0”, organizowanym przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” http://wspolnotapolska.org.pl/szkola60/

„Szkoła 6.0” to projekt tworzący platformę współpracy pomiędzy polskimi i polonijnymi środowiskami oświatowymi. Nazwa nawiązuje do najwyższej oceny stosowanej w polskim systemie edukacyjnym oraz do szacunkowej liczby Polaków z kraju i z zagranicy obliczanej na 60 milionów. Jest symbolicznym podkreśleniem wagi jakości w nauczaniu oraz roli, jaką placówki oświatowe odgrywają w procesie podtrzymywania polskości.

Naszym partnerem będzie Polska Szkoła Sobotnia im. Mikołaja Kopernika w Birmingham http://www.pszsbham.co.uk/index.html

Startujemy również w konkursie, gdzie nagrodą będzie dofinansowanie wymiany zagranicznej uczniów http://razemdlaedukacji.org.pl/index.php/razem-dla-edukacji.

Koordynatorem projektu jest Barbara Tarnowska-Mazan.