Rada Rodziców w roku 2020/2021

Przewodniczący: Adam Biały

Zastępca przewodniczącego: Ewa Lachtara

Skarbnik: Renata Bieniek


Rada rodziców ustaliła, że składki w roku 2020/21 będą zbierane tylko od dzieci, które pierwszy raz zostały zapisane do szkoły lub przedszkola.

Pierwsze dziecko: 30 złotych,

Drugie dziecko: 20 złotych,

Trzecie dziecko: 10 złotych.

Rada Rodziców w roku 2019/20


Przewodniczący:  Pan Adam Biały,

Sekretarz: Pani Agnieszka Woźniak,

Skarbnik: Pani Renata Bieniek.

Rada Rodziców na pierwszym spotkaniu w roku szkolnym 2019/20 ustaliła, że w bieżącym roku będzie zbierana składka na fundusz RR. Środki te będą przeznaczane na dofinansowanie: Wigilii Szkolnej, Dnia Babci i Dziadka, Zabawy Karnawałowej oraz poczęstunku z okazji Dnia Dziecka. Istnieje także możliwość dofinansowania wycieczek szkolnych dla naszych dzieci.

Składka na fundusz Rady Rodziców wynosi: 30 złotych na pierwsze dziecko, 20 złotych na drugie dziecko i 10 złotych na trzecie.