Rada Rodziców w roku 2021/2022

Przewodniczący: Adam Biały

Zastępca przewodniczącego: Agata Styka

Skarbnik: Renata Biały


Rada rodziców ustaliła, że składki w roku 2021/22 będą zbierane w wysokości:

Pierwsze dziecko: 30 złotych,

Drugie dziecko: 20 złotych,

Trzecie dziecko: 10 złotych.