Rada Rodziców w roku 202/2024

Przewodniczący: Kamil Sznajder

Zastępca przewodniczącego: Tomasz Jarosz

Skarbnik: Jarosław Gajewski

      Sekretarz: Maria Polak


Rada rodziców ustaliła, że składki w roku 2023/24 będą zbierane w wysokości:

Pierwsze dziecko: 30 złotych,

Drugie dziecko: 20 złotych,

Trzecie dziecko: 10 złotych.