Rada Rodziców w roku 2022/2023

Przewodnicząca: Iwona Jarosz

Zastępca przewodniczącej: Eugenia Stachurska

Skarbnik: Agnieszka Worsa

      Sekretarz: Paulina Stec - Urban


Rada rodziców ustaliła, że składki w roku 2022/23 będą zbierane w wysokości:

Pierwsze dziecko: 30 złotych,

Drugie dziecko: 20 złotych,

Trzecie dziecko: 10 złotych.

Rozliczenie roku szkolnego 2021/22

Wpływy:

1980,22 zł - kwota przekazana z 2020/21

4720,00 zł - kwota zebrana w roku szkolnym 2021/22 (składki rodziców)

4394,38 zł - dochód z pikniku.

Wydatki:

3125,50 zł dofinansowanie wycieczki,

739,11 zł - Andrzejki,

1874,36 zł - Zabawa Karnawałowa,

1341,81 zł - organizacja pikniku,

250,00 zł - dofinansowanie autokaru,

320,00 - zakupiona pizza dla uczniów,

600,00 zł - nagrody na zakończenie roku szkolnego,

320,00 - pizza dla uczniów (dyskoteka)

 

Kwota  która pozostała:  5760,78