Samorząd Uczniowski 2022-2023

Samorząd szkolny - ZS im. UNICEF


Opikun Samorządu Uczniowskiego Pani mgr Justyna Cierpioł

Przewodniczący:

  • Gabriela Kramarz kl. VIII

Zastępca przewodniczącgo:

  • Franciszek Malczyński kl. VII

Sekretarz:

 - Patrycja Hołyst kl. VIII,

 - Wiktoria Bednarz kl. VIII.

Członkowie:

 - Szymon Malczyński kl. VIII,

 - Barosz Przyboś kl. VII,

 - Maciej Pałka kl. VII,

 - Milena Drzał kl. VII.