Tabliczka Pokój Nauczycielski

Nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w SP Nr 1 w Mrowli 2022/23


Wychowawcy

 1. mgr Agnieszka Wiech i  mgr Justyna Kotyla - Oddział przedszkolny młodszy "Skrzaty",
 2. mgr Ewa Srokowska - Oddział średniaków "Wesołe nutki",
 3. mgr Jolanta Łukasiewicz - Oddział przedszkolny starszy "Zerowka", 
 4. mgr Beata Sondej - klasa 1, 
 5. mgr Beata Ostrowska – klasa 2,
 6. mgr Celina Pięta – klasa 3,
 7. mgr Justyna Cierpioł - klasa 4,
 8. mgr Magdalena Bereziewicz - klasa 5,
 9. mgr Czesława Zarych – klasa 6,
 10. mgr Alina Kulczycka – klasa 7,
 11. mgr Agata Pełczyńska – klasa 8,

Nauczyciele

 1. Wychowanie przedszkolne: mgr Agnieszka Wiech, mgr Justyna Kotyla, mgr Jolanta Łukasiewicz, mgr Ewa Srokowska,
 2. Religia: ks. mgr Ryszard Tokarz, ks. mgr Paweł Martyka,
 3. Edukacja wczesnoszkolna: mgr Beata Ostrowska, mgr Beata Sondej, mgr Celina Pięta,
 4. Język polski, biblioteka: mgr Czesława Zarych,
 5. Matematyka: mgr Magdalena Bereziewicz,
 6. Język angielski klasy 1, 3 i 5-8 oraz W-F klasy 7-8,: mgr Alina Kulczycka,
 7. Fizyka: mgr Małgorzata Rój,
 8. Historia i społeczeństwo: mgr Małgorzata Trawka,
 9. Plastyka, informatyka i technika: mgr Agata Pełczyńska,
 10. Muzyka: mgr Filip Nowicki,
 11. Wychowanie do życia w rodzinie: mgr Dariusz Miziołek,
 12. Chemia, przyroda: mgr Beata Czarnik
 13. Język angielski oddziały przedszkolne oraz klasy 2 i 4: mgr Justyna Cierpioł,
 14. Doradztwo zawodowe: mgr Monika Stobierska,
 15. Język niemiecki: Bernadeta Nykiel.
 16. Język plski, geografia: mgr Monika Garbaczewska,
 17. Edkacja dla bezpieczeństwa: mgr Anna Bogaczewicz,
 18. Indywidualne zajęcia rewalidacyjne: mgr Bożena Gratkowska, mgr Justyna Cierpioł,
 19. Biologia: mgr Beata Piwowar - Lis
 20. Nauczyciele wspomagający proces kształcenia: mgr Bożena Gratkowska i mgr Justyna Cierpioł,
 21. Logopweda: mgr Agnieszka Wiech,
 22. Pedagog: mgr Aneta Szemraj,
 23. Pedagog specjalny: mgr Bożena Gratkowska,
 24. W-F: mgr Janusz Ostrowski.