Tabliczka

W czasie epidemii w roku szkolnym 2020/21

Jeśli wystąpią problemy, które należy rozwiązać z wychowawcą klasy lub nauczycielem przedmiotu, można umawiać się na indywidualne rozmowy, dzwoniąc pod numer szkoły: 17 8553591 lub przez dziennik elektroniczny.