Szanowni Rodzice!

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 186.2021 Wójta Gminy Świlcza z dnia 9 listopada 2021 r., w okresie wakacji w przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Świlcza będą organizowane dyżury.
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrowli w okresie wakacji będzie pełnić dyżur od 16 do 31 sierpnia 2022 r.

Zapisów na uczęszczanie dzieci na dyżur do oddziału przedszkolnego w w/w okresie należy dokonywać w naszej placówce.

Zapisy odbywają się nie później niż do 15 czerwca 2022 r. do godz. 14:00. Odpłatność za wyżywienie dziecka należy dokonać w terminie do 24 czerwca 2022 r.


Do pobrania: