Dzieci z balonem i pieskiem

Listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrowli - do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego, wywieszone są w budynku szkoły oraz na drzwiach wejściowych. Proszę się zapoznać i w terminie z zarządzenia pana wójta, dostarczyć do sekretariatu potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do placówki.

Informuję że zakwalifikowanie, nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.

Janusz Ostrowski
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrowli


Nabór do Przedszkola i I klasy Szkoły Podstawowej na nowy rok szkolny 2022/2023 odbywa się zgodnie z:

Dokumenty do pobrania: