Stypendia szkolneDecyzją Komisji Stypendialnej powołanej Zarządzeniem Nr 79.2022 Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 czerwca 2022 r. siedmiu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrowli otrzymało stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne:

Są to:

  1. Anna Lis.
  2. Patrycja Grabowska.
  3. Martyna Cach.
  4. Wiktoria Bednarz.
  5. Milena Drzał.
  6. Milena Marszałek.
  7. Oliwia Biały.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy w ramach Programu Stypendialnego Gminy Świlcza.