Prace konkursowe

Gminny konkurs plastyczny „Zimowe pejzaże”

22. lutego w Szkole Podstawowej nr 1 w Mrowli odbył się Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Zimowe pejzaże”. Cele, które przyświecały organizatorom konkursu to: uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody; rozwijanie twórczej aktywności plastycznej; rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia dziecka; propagowanie zdolności plastycznych; propagowanie alternatywnych metod spędzania czasu i rozwijania swoich zainteresowań; nawiązanie współpracy z osobami oraz placówkami działającymi na rzecz oświaty i wychowania.

Konkurs przeprowadzony był w trzech kategoriach wiekowych: klasy 1-3, klasy 4-6 i klasy 7-8. W konkursie uczestniczyło dwudziestu ośmiu uczniów ze wszystkich szkól z terenu Gminy Świlcza.

Cechą charakterystyczną tego wydarzenia było to, że uczestnicy swoje pomysły realizowani na bieżąco, tworząc pracę na miejscu. Wymagało to zatem szczególnej pomysłowości, dyscypliny i rozplanowania czasu.

Jury w składzie: przewodnicząca – Barbara Kochan (malarka, rzeźbiarka, członek Związku Polskich Artystów Plastyków, nauczycielka w SP nr 10)  oraz członkowie: Dariusz Miziołek (PZPW w Rzeszowie) i Z. Lis (Regionalny Dom Tradycji Ludowych w Trzcianie) stanęło przed trudnym wyborem oceny końcowych prac uczestników. Odznaczały się one różnorodnością technik i koncepcji głównego tematu. Po naprawdę niełatwych dla jury debatach, zadecydowano, że nagrody i wyróżnienia przypadną następującym uczestnikom.

Uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych:

I miejsce – Aleksandra Niemiec (SP nr 1 w Bratkowicach), II – miejsce – Wiktoria Stachurska  (SP nr 1 w Mrowli), III miejsce – Izabela Szuster (SP w Dąbrowie), wyróżnienie – Aleksandra Ziaja (SP nr 3 w Bratkowicach).

Uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych:

I miejsce – Maja Kula (SP w Rudnej Wielkiej), II miejsce – Wiktoria Homa (SP nr 2 w Bratkowicach), III miejsce – Ewa Urban (SP w Mrowli), wyróżnienie – Izabela Zagulska (SP w Trzcianie).

Uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych:

I miejsce – Nikola Hołysz (SP w Dąbrowie), II – miejsce Daria Szopa (SP nr 1 w Mrowli), III miejsce – Justyna Gaweł (SP nr Rudnej wielkiej), wyróżnienie – Emilia Kula (SP w Świlczy).

Należy zaznaczyć, że Wszyscy uczestnicy, to zwycięzcy (każdy uczestnik otrzymał dyplom i upominek). Stwierdzili, to zarówno  oceniający prace, jak  i wręczający dyplomy i nagrody: Pan Sławomir Styka - Wójt Gminy Świlcza oraz Pan Janusz Ostrowski - Dyrektor SP Nr 1 w Mrowli. Drobne upominki przekazano również opiekunom uczestnikom konkursu (fundatorem był PZPW w Rzeszowie).

Na podziękowania zasługują  nauczyciele opiekunowie uczestników konkursu, którzy swoją postawą i życzliwością wspierali swoich uczniów oraz uczennice klasy VII SP nr 1 w Mrowli, które służyły pomocą swoim koleżankom i kolegom. Szczególnie podziękować trzeba również pomysłodawczyniom tego konkursu – Paniom: Beacie Ostrowskiej i Agacie Pełczyńskiej (nauczycielkom SP nr 1 w Mrowli).

Honorowy patronat nad konkursem objął Pan Sławomir Styka - Wójt Gminy Świlcza. Nagrody zostały zakupione z Budżetu Gminy Świlcza – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a poczęstunek z konta dochodów własnych szkoły.

Organizatorem wydarzenia była Szkoła Podstawowa nr 1 w Mrowli, była druga edycja konkursu plastycznego, w takiej formie. W przyszłym roku planowana jest kolejny konkurs, co będzie tematem … ? Jeszcze nie wiadomo … ale serdecznie już zapraszamy!

Tekst: DM

Zdjęcia: Beata Ostrowska


Zapraszamy do galerii zdjęć:

Gminny konkurs plastyczny
Gminny konkurs plastyczny
Gminny konkurs plastyczny
Gminny konkurs plastyczny
Gminny konkurs plastyczny
Gminny konkurs plastyczny
Gminny konkurs plastyczny
Gminny konkurs plastyczny
Gminny konkurs plastyczny
Gminny konkurs plastyczny
Gminny konkurs plastyczny
Gminny konkurs plastyczny
Gminny konkurs plastyczny
Gminny konkurs plastyczny
Gminny konkurs plastyczny
Gminny konkurs plastyczny
Gminny konkurs plastyczny
Gminny konkurs plastyczny
Gminny konkurs plastyczny
Gminny konkurs plastyczny
Gminny konkurs plastyczny
Gminny konkurs plastyczny
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11