Rysunek z bawiącymi się dziećmi

Szanowni Rodzice!

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 220.2023 Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świlcza w roku szkolnym 2023/2024 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrowli informuję, iż rozpoczęła się rekrutacja na dyżur w okresie wakacji letnich.

Wnioski należy składać do 24 maja 2024 r.

Oddziały przedszkolne przy szkole pełnią dyżur w dniach od 15 do 26 lipca 2024 r.

Zgodnie z w/w zarządzeniem pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie na wolne miejsca przyjmowane są dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Świlcza zgodnie z Zarządzeniem Nr 220.2023.


Do pobrania: