Szkolny Zestaw Programów Nauczania obowiązujących
w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mrowli
w latach szkolnych 2017/2018-2023/2024

  

Zajęcia edukacyjne-przedmiot

Program tytuł

Autor

Wydawca

Nr w szkolnym zestawie

Etap edukacyjny - Oddziały Przedszkolne

Oddziały Przedszkolne-Grupa starsza

„Zbieram, poszukuję, badam” - program wychowania przedszkolnego

Dorota Dziamska i Marzena Buchnat

Nowa Era

SP-412-0/2012

Program - Grupy młodsze 

„Entliczek"

Marta Pietrzak

Nowa Era

SP-0-1/2015

J. angielski

„Syllabus of Playtime A"

Claire Selby

Oxford

SP-0-2/2015

I Etap edukacyjny

Kl. I-III 
w latach 2017-24 
Edukacja wczesnoszkolna

Program edukacji wczesnoszkolnej "Elementarz odkrywców

Dr Teresa Janicka - Panek

Nowa Era

SP-412-I-1/2017

Język angielski
w latach 2017-24

Program nauczania do edukacji wczesnoszkolnej

Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska

Oxford University Press

SP-412-I-2/2017

II  Etap edukacyjny

Kl. IV – VIII
w latach 2017-22 

Język polski

Program nauczaniaogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. "Nowe słowa na start"

Marlena Derlukiewicz

Nowa Era

SP-412-II-1/2017

Religia

Wezwani przez Boga

Ks. Zbigniew Marek

WAM Kraków
AZ-2-01/1

SP-412-II-1/2011

J. angielski

Program nauczania języka angielskiego dla klas 4-8

"English Class A2

oraz A1+

Praca zbiorowa

Person

SP-412-II-19/2017

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla klas IV–VIII

Joanna Stefańska

English  Class

Pearson

SP-412-II-2/2017

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w szkole podstawowej

Aleksandra Kubicka

Lektor Klet

SP-412-II-20/2017

Historia

Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej "Wczoraj i dziś"

Tomasz Maćkowski

Nowa Era

SP-412-II-3/2017

Matematyka

„Matematyka z plusem” Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV-VIII szkoły podstawowej

M. Jacewicz, M Karpiński, J. Lech

GWO

SP-412-II-5/2017

Przyroda

Tajemnice przyrody - program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej

Jolanta Golenko

Nowa Era

SP-412-II-4/2017

Geografia

Program nauczania geografii "Planeta nowa"

Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał

Nowa Era

SP-412-II-16/2017

Biologia

Program nauczania biologii "Puls życia

Małgorzata Jefimon

Nowa Era

SP-412-II-17/2017

Chemia

Program nauczania chemii

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era

SP-412-II-17/2017

Technika

Program nauczania techniki w szkole podstawowej - "Jak to działa'

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

SP-412-II-7/2017

Informatyka

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej

Michał Kęska

Nowa Era

SP-412-II-8/2017

Plastyka

„Do dzieła” - Program nauczania plastyki

J.  Lubas, K. Onak

Nowa Era

SP-412-II-9/2017

Muzyka

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej - "Lekcja muzyki"

M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era

SP-412-II-10/2017

Wychowanie fizyczne

Program nauczania W-F dla ośmioletniej szkoły podstawowej

Krzysztof Warchoł

Wydawnictwo oświatowe FOSZE

SP-412-II-11/2017

Wychowanie do życia w rodzinie

"Wędrując do dorosłości"

Teresa Król

Rubikon

SP-412-II-6/2015