Tabliczka Pokój Nauczycielski

Nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w SP Nr 1 w Mrowli 2020/21


Wychowawcy

 1. mgr Agnieszka Wiech i  mgr Justyna Kotyla - Oddział przedszkolny młodszy "Skrzaty",
 2. mgr Ewa Srokowska - Oddział średniaków "Wesołe nutki",
 3. mgr Jolanta Łukasiewicz - Oddział przedszkolny starszy "Zerowka",    
 4. mgr Beata Ostrowska – klasa 1,
 5. mgr Celina Pięta – klasa 2,
 6. mgr Beata Sondej – klasa 3,
 7. mgr Magdalena Bereziewicz - klasa 4,
 8. mgr Czesława Zarych – klasa 5,
 9. mgr Alina Kulczycka – klasa 6,
 10. mgr Agata Pełczyńska – klasa 7,     
 11. mgr Rafał Kochanek - klasa 8.

Nauczyciele

 1. Wychowanie przedszkolne: mgr Agnieszka Wiech, mgr Justyna Kotyla, mgr Jolanta Łukasiewicz, Ewa Srokowska
 2. Religia: ks. mgr Ryszard Tokarz, ks. mgr Paweł Martyka,
 3. Edukacja wczesnoszkolna: mgr Beata Ostrowska, mgr Beata Sondej, mgr Celina Pięta,
 4. Język polski, biblioteka: mgr Czesława Zarych,
 5. Matematyka: mgr Magdalena Bereziewicz,
 6. Język angielski P,Ś,0, 2-7, W-F klasa 7-8,: mgr Alina Kulczycka,
 7. Fizyka: mgr Małgorzata Rój,
 8. Historia i społeczeństwo: mgr Małgorzata Trawka,
 9. Plastyka, informatyka i technika: mgr Agata Pełczyńska,
 10. Muzyka: Filip Nowicki,
 11. Wychowanie do życia w rodzinie: mgr Dariusz Miziołek,
 12. Chemia, przyroda: mgr Rafał Kochanek
 13. Język angielski kl 1 i 8: mgr Justyna Cierpioł,
 14. Doradztwo zawodowe: mgr Monika Stobierska,
 15. Język niemiecki: Bernadeta Nykiel.
 16. Język plski, geografia: mgr Monika Garbaczewska,
 17. Edkacja dla bezpieczeństwa: mgr Anna Bogaczewicz,
 18. Indywidualne zajęcia rewalidacyjne: mgr Bożena Gratkowska, mgr Bożena Zwierzyńska-Kret,
 19. Biologia: mgr Beata Piwowar - Lis
 20. Nauczyciele wspomagający: mgr Bożena Gratkowska i mgr Justyna Cierpioł,
 21. W-F: mgr Janusz Ostrowski.