Samorząd Uczniowski 2020/2021


Przewodniczący

  • Radosław Janowski kl. 7

Zastępca przewodniczącgo

  • Martyna Stręk kl. 8

Sekretarz

  • Kamil Buda kl. 8

Członkowie:

  • Wiktoria Błońska kl. 7
  • Karolina Sondej kl. 7
  • Fabian Jucha kl. 8